Miljø-, kvalitet- og sikkerhedspolitikker

 

Miljø

 

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for trivslen og sundheden i firmaet.

 

Vores miljø- og sikkerhedspolitik er, at medarbejderne kun anvender godkendte

materieler, stoffer, værktøj og øvrigt udstyr.

Vi sørger for, at der forefindes de rette hjælpemidler til byggeopgaverne samt

løbende opdateringer for at forebygge evt. arbejdsskader.

 

Vi sætter det sociale sammenhold højt. Vi samarbejder ligeledes for et godt arbejdsmiljø

og for sundhed i virksomheden.

Vores APV opdateres løbende i samarbejde med medarbejderne.   

 

Kvalitet

 

Firmaets politik er at udføre arbejde af høj kvalitet.

TTS Aps har et velfungerende kvalitetssikringssystem som har til formål at

sikre, at projekternes udførelse og den dokumenterede kvalitetskontrol

vil ske i henhold til de af bygherrens fastsatte krav og behov.     

 

Aut. Kloakmester

Vi har autorisation som aut. Kloakmester og er i den forbindelse

under løbende kontrol af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S

 

TTS Aps er medlem af Dansk Byggeri og Byg Garantiordning.

Ved uenighed kan forbrugeren vælge at indgive klage til Byggeriets Ankenævn

Nørre Voldgade 106, 1358 KBH. K.

 

Sikkerhed

 

Sikkerheds- og sundhedsarbejdet hos TTS Aps består af virksomhedens ledelse,

byggeledere og de valgte sikkerhedsrepræsentanter.

 

Vi samarbejder og rådfører os med BST Nordvestfyn.