Historie

År 2022

Vi er nu oppe på en arbejdsstyrke på 50 mand hvoraf de 14 er dygtige lærlinge.

År 2015 - "Vi dækker hele Sydfyn"

Din lokale håndværker TTS Tryggelev og TTS Rudkøbing er at finde Tryggelev 42, 5932, Humble og Banevænget 19, 5900 Rudkøbing.
TTS´s murerafdeling er nu blevet fuldt etableret i TTS Nord og der køres ud derfra. TTS´s tømrerafdeling varetages både fra nord og syd. Der er nyoprettet permanent udstilling af div. materialer inden for byggeri og der er ny indrettet mødelokale på Banevænget 19. 

År 2009 - 25 års jubilæum

I 2009 kunne TTS APS fejre 25 års jubilæum. Ved denne lejlighed var det nærliggende at standse op et kort øjeblik og gøre status.
 

År 2009 - nye kontorfaciliteter

I 2009 er nye kunde/medarbejder venlige kontorfaciliteter opført i TTS syd.
TTS råder i dag over moderne værksteder og tilsvarende maskinpark, for netop at kunne tilbyde kunderne den bedste kvalitet og service.
Medarbejderne står dog for den største goodwill i TTS. Filosofien hos Leif Christiansen er, at der uddelegeres ansvar indenfor hver deres arbejdsområde.
"Jeg har en dygtig medarbejderstab, som sætter den håndværksmæssige tradition og kvalitet i højsæde, hvilket kan afspejles i mange tilfredse kunder som igen anbefaler TTS til andre med byggetanker" fastslår Leif Christiansen, der kender værdien af anbefalinger via mund til mund metoden.
Medarbejderne har også årelange ansættelser hos TTS, hvilket indikerer et godt socialt miljø i virksomheden, der normalt råder over en medarbejderstyrke på ca. 40 personer, alt efter konjunkturerne.
TTS står i dag med et stærkt koncept, for netop at kunne varetage kundernes behov og ønsker i byggetanker fra første streg til færdigt byggeri.

År 2006 - fusion og murervirksomhed

Bagenkop Tømrerforretning v/ Steffen Nielsen ønskede at blive slået sammen med TTS.
Fusionen blev gennemført den 1. januar 2006, med TTS som det fortsættende selskab.
Steffen Nielsen og samtlige medarbejdere kom med til TTS. Steffen Nielsen som daglig leder med ansvar for såvel tidligere kundekreds som nye kunder i øvrigt.
I flere år har Leif Christiansen gået med tanken om et meget bredere koncept ved byggeprojekter. Ville gerne kunne tilbyde alt i eget hus fra første streg til det færdige projekt.
Så samtidig, i starten af 2006, da muligheden bød sig, startede Leif Christiansen også en murervirksomhed op.
Det er med denne afdeling også gået stærkt. Det er i dag en driftig afdeling hvor der kan udføres alt inden for murer, jord, beton & kloakarbejde.
Der blev i TTS Rudkøbing, på grund af denne nye murervirksomhed, bygget til igen.

År 2005 - ny afdeling i Tryggelev

I 2005 blev der startet tegnestue op, Bygningskonstruktør Anders Wonge blev antaget til at varetage denne afdeling.

År 2000 - afdelingen i Rudkøbing

I år 2000 købte Leif Christiansen Brovejens Tømrer & Bygningssnedkeri i Rudkøbing med store bygningsfaciliteter og udvidelsesmuligheder.
Her blev Claes P. Hansen ansat som daglig leder. Samtidig blev bogholderiet samlet under et tag i Rudkøbing med Trine H. Nielsen som daglig leder af det.

År 1999 - nu TTS APS

Navnet Tryggelev Tømrer & Snedkerforretning blev efter at være et kendt navn ændret til TTS for netop at kunne udbygge de visioner og mål Leif Christiansen til stadighed gik med. Planen om et navn der kunne bruges uanset område og typer af virksomheder der blev koblet til, blev en realitet.

År 1984 - TTS en realitet

1. marts 1984 var startskuddet til, at denne nye virksomhed så dagens lys med navnet Tryggelev Tømrer & Snedkerforretning. Leif Christiansen var fra starten optimist, ansatte en svend før der overhovedet var ordre i hus.
Herefter gik det stærkt. Kundekredsen blev større og større og der blev hurtigt behov for mere plads. Naboejendommen - en slagterforretningen blev tilkøbt, for derved at kunne bygge lagerhal og kontor faciliteter, for at kunne servicere den stadig større kundekreds.

Før år 1984

Allerede i læretiden købte Leif Christiansen et nedlagt snedkerværksted i Tryggelev med det mål at opstarte egen tømrer og snedkervirksomhed efter endt læretid.